ATABEM- Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi | YABANCI DİL EĞİTİMİ (İNGİLİZCE)

YABANCI DİL EĞİTİMİ (İNGİLİZCE)

Çocuklara yabancı dil öğretiminin öneminin giderek artmasının nedenlerinin başında bu yaş grubunun yabancı dil öğrenmeye yönelik doğal yatkınlıkları, erken yaşta kültürler arası farkındalık yaratma ihtiyacı, uluslararası yabancı dil öğretim politikaları ve erken yaşta yabancı dil öğretiminin sağladığı kişisel faydalar sayılabilir.

Günümüzde erken yaşta yabancı dil öğretimine verilen önemin artma nedenlerinin başında, erken yaşta başlamanın daha fazla başarıyı getirdiği görüşü gelmektedir. Özellikle çocukların yabancı dil öğrenme konusunda yetişkinlere göre en önemli avantajları, öğrenme konusunda daha şevkli ve canlı olmalarıdır. Bu durum öğrenme hızları üzerinde de etkilidir. Daha açıklayıcı olunursa; çocukların yabancı dil öğrenmeye yönelik tutum, motivasyon ve özgüven düzeyleri yüksek; kaygı düzeyleri ise düşüktür. Bu sayede yabancı dilde etkileşim kurmaya açıklardır. Çocuklar yabancı dilin doğal bir şekilde sunulduğu öğrenme ortamlarında söz konusu yabancı dili anadillerini edindikleri gibi doğal bir şekilde edinebilirler.

 

Kurs Süresi: 81