ATABEM- Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi | FEN VE TEKNOLOJİ

FEN  VE TEKNOLOJİ

Fen, fiziksel çevreyi tanıyıp anlamaları için öğrencilere yol gösteren, öğrendiklerini günlük hayata aktarıp bundan keyif almalarını sağlayan, yapılan gözlemleri açıklayabilmek için bilimsel metotlar kullanarak, deney ve gözlem yöntemiyle inceleyen ana bilim dalıdır.

Fen ve Teknoloji Çocuklarımıza Neler Kazandırır? 

1. Çocuğun zihinsel, sosyal ve motor gelişimlerine katkıda bulunur.

2. Çocuğun çevreye ve doğaya duyarlılığını arttırarak, olumlu tavır ve tutumlar geliştirmesini sağlar. 

3. Çocukların ilgi alanlarını genişleterek, etkili düşünmeyi öğretir ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. 

4. Çalışmalar uygulamaya yönelik olduğundan deneyler ile soyut kavramlar somutlaşır, öğrenilenler çocuklar için daha kalıcı olur. 

5. Çocuk başarısızlık endişesi duymadan düşüncelerini rahatlıkla ortaya koyabildiği için yaratıcılığının gelişmesi açısından büyük önem taşır.

Kurs Süresi: 81